Tilskud

TilskudDenne tekst skal stå på vores hjemmeisde, hvis vi får tilskud fra EU:


"Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne""Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer."


Hvert år i april indsender vi ansøgning om enkeltbetaling. Der søger vi om det almindelige tilskud til dyrkning af markerne, men også tilskud til omlægning til økologi.


Derudover søger vi tilskud til dyrkning af afgrøder med lavt kvælstofniveau. Vi får i 20178 grundbetaling til 373 ha.


Derudover får vi 500 kr./ha for at bruge under 60 kg udnyttet N/ha.


ORDNING MED ØKOLOGISK INVESTERINGSSTØTTE:

2015: Vi har søgt og fået tilskud til en vægt i Nyborg Huse-stalden.

2016: Vi søgte og fik tilskud under ordningen med økologisk investeringsstøtte.


Vi fik støtte til 2 projekter:

1: 40 % til anskaffelse af en ny plov, som kan bruges til at skrælpløje

2: 40 % til anskaffelse af nye grisehytter, hvor der er bedre plads til smågrisene, og 40 % til en ny strømaskine, som er bedre til at fordele halm i hytterne.


2017: Vi har søgt og fået tilskud til en GPS, som skal styre traktoren.