Ukrudt

UKRUDT

 

Et helt specielt kapitel i forbindelse med ukrudt, er at holde sukkerroer rene... De bliver striglet, radrenset, og så er det i gang med hakkejern. Roerne er dog en lille afgrøde i vores markplan.

 

Det allervigtigste imod ukrudt er en godt etableret afgrøde, som gror og busker sig godt.

 

Det kan være en efterafgrøde, eller en flot hovedafgrøde, som selv dækker for ukrudt.

 

Vi deler groft sagt ukrudt i 2 kategorier: frøukrudt og rodukrudt.

Frøukrudt skal bare væk indtil afgrøden selv kan tage over, mens rodukrudt skal væk i stubben og kræver større indsats.

 

I en kornafgrøde er strategien denne mod frøukrudt:

først strigler vi inden afgrøden kommer op

Så radrenser vi med Cameleon

Efter høst stubharver vi med fuld gennemskæring.

 

Det er vigtigt at have et ukrudtskort, så vi efter høst kan huske, hvor der skal sættes ind mod rodukrudt.

 

Pletter med kvik bliver trukket over med Marsk Stig harve 

Pletter med tidsler bliver skrælpløjet.

Mark med ukrudt før radrensning

Eksperter i at hakke roer er over 70!

Roerne er ved at blive hakket - man kan se, hvor man kommer til...

Og samme mark efter. Radrensning har god effekt, når ukrudt er småt

Blindstrigling på tværs i roemark

Efter radrensning bliver marken tromlet, så der ikke er sten i marken

I gang med at rense med Cameleon på 8 m. Den er styret af kamera

Blindstrigling

Stubharven og store Fendt på arbejde

Flot olieræddike. Den laver medst under jorden, men i 2018 blev der også meget plantemasse over jorden. Holder alt ukrudt væk.

Tidsler kan være et stort problem. De kan bekæmpes med skrælpløjning eller fuld gennemskæring med harve lige efter høst, og pløjning igen forår.

Sweet clover - Stenkløver er en imponerende plante med kæmpe rodnet. Den har groet i en stak grus - må kunne bruges til noget godt!

Efter radrensning bliver marken tromlet, så der ikke er sten i marken