Mark

Mark

 

Vi laver det meste arbejde i marken selv, men vi har valgt, at vi bruger maskinstation til nogle opgaver.

 

F. eks. lejer vi til at få kørt møg og gylle, og vi bruger også maskinstation til dræn-opgaver og måske skårlægning.

 

Som økologisk planteavler har vi lært, at det allervigtigste er en god etablering af afgrøden. Man skal ikke gøde afgrøden, men man skal gøde marken, så den kan give det til afgrøden, som der er behov for!

 

Dernæst er det super vigtigt, at vi ikke laver struktur-skade i marken. Planternes rødder skal kunne gå langt ned i jorden og hente vand og næring op.

 

Efterafgrøder er fantastiske! Vi bruger efterafgrøder til at løsne jorden, og til dels at fixere kvælstof til jorden, dels at holde på kvælstof, hvis vi har kørt møg til den forrige afgrøde.

 

Som økolog har vi måttet lære det gamle håndværk igen: Vi bruger sædskifte, veksler mellem vår-og vinterafgrøder, har kløvergræs i sædskiftet, og så skal vi altid sørge for gode afvandingsforhold og rigtige forhold mellem næringsstoffer i marken. Her kan man bruge en Albrechtsanalyse. Se i bunden af siden.

 

 

Bivenlig afgrøde med honningurt, boghvede, solsikke og morgenfrue. Flot! Og bierne summer:-)

Nogen gange går det knap så godt! Her en hvidkløver, som er dækket af kamille...

Esben spiser!

En vellykket hestebønne klarer det hele selv.

Vi laver såbed med forårsharven. Kverneland.

Vi havde en temadag om frugtbar jord med besøg af Ian Robertson, Sustainable Soil, England. Han forklarede jordprofilen og vi så på rod-vækst.

Teorien er, at hvis balancen mellem næringsstoffer er i orden, kan jorden præstere sit bedste. Metoden er udviklet af Albrecht. Læs mere her: http://levendejord.dk/albrecht-jordproever/